woensdag 17 mei 2000

Privacybeleid

Jeanet Vertelt respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Jeanet Vertelt zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Jeanet Vertelt zal de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer) alleen gebruiken voor de activiteiten van het persbureau zelf. De informatie wordt niet aan anderen gegeven.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Jeanet Vertelt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en na uw verzoek om verwijdering de gegevens binnen een week verwijderen.

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht 
Jeanet Vertelt te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Jeanet Vertelt via Contact of per brief naar Westerlaan 8, 9161 AP, Hollum Ameland.

Wijziging van de Privacy voorwaarden
Jeanet Vertelt kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Jeanet de Jong van 
Jeanet Vertelt, te bereiken via Contact op deze website.

Opslaan gegevens
Bij elk bezoek aan de internetsite 
https://jeanetvertelt.blogspot.com/ herkent de webserver automatisch ip-adressen. Bij een bezoek aan onze internetsite bewaren wij uw e-mailadres als u een contactformulier verstuurt, de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar onze internetsite te gaan en alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze internetsite geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van https://jeanetvertelt.blogspot.com/ te verbeteren en het aantal bezoeken op https://jeanetvertelt.blogspot.com/ te kunnen vaststellen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies 
Op deze internetsite gebruiken we cookies om de inhoud van onze internetsite te verbeteren en het aantal bezoeken op onze internetsite te kunnen vaststellen. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

E-mail
Als u in de toekomst geen e-mail (meer) wenst te ontvangen met betrekking tot Jeanet Vertelt dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres jeanet.de.jong@knid.nl 

Aanbevolen post

Hidde Kat wandeling door Hollum