zaterdag 29 mei 2021

Excursies beginnen weer

De excursies van de Amelander Musea beginnen weer en ik mag de bunkerfietsexcursie 'Verborgen Bunkers' doen. Met de fiets gaan we langs overblijfselen van de Atlantikwall en vertellen we over wat de bezetting met Ameland heeft gedaan en hoe de Amelanders en de Duitse soldaten de relatieve rust op het eiland hebben weten te bewaren. Er gebeurden ook verdrietige dingen; het prisma in de vuurtoren werd vernield waardoor de toren doofde, er vielen bommen, er storten vliegtuigen neer en er vielen slachtoffers. Ook werd er gewerkt, gewoond, getrouwd en werden kinderen uit het westen naar Ameland gebracht voor een veilig onderkomen. Over de bezettingstijd is veel te vertellen aan de hand van bunkers die nog te zien zijn. 

Boeken kan via de Ameland Musea. Daar vertellen ze je precies wat er in deze stap 3 van het openingsplan na de corona lockdown mogelijk is.


woensdag 19 mei 2021

Proeftuin Verhalenavond

De voorbereiding
Ameland Vertel! doet mee aan Verhalenavond, de avond in november waarbij overal in de provincie wordt verteld op allemaal verschillende locaties. In een werkplaats, huiskamer, café, theater, overal waar maar iemand kan staan en een groot of klein publiek kan zitten. Verhalenavond begon in 2018, in het jaar dat Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa was. Ameland Vertel! was er meteen bij, in november 2018. Het was ook het jaar dat Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat was. Daar is de vertelgroep Ameland Vertel! uit voortgekomen.

Op 11 juni 2021 doet Ameland Vertel! mee met de Proeftuin Verhalenavond, een voorproefje van wat er in  november weer provinciaal staat te gebeuren. Er zijn drie Proeftuinen, waarvan Ameland er één van is. Ameland Vertel! vertelt dan in de Heerskamer van de Zwaan. Het programma maken we nog bekend. Vanwege de corona maatregelen is bet nog even afwachten wat mag en kan. Daar wordt het programma op aangepast.

Het thema van Proeftuin Verhalenavond is 'Het Virus'. Dat zou het thema zijn geweest van Verhalenavond november 2020, maar toen ging het evenement om de ons wel bekende reden niet door. Het virus in de ruimste zin van het woord; vertelvirus, corona virus, juttersvirus en zo kunnen we nog wel wat lastige en leuke virussen bedenken. Ze komen 11 juni aan bod in verhalen van max 8 minuten. Jeanet Vertelt bereidt een verhaal voor over de galkoorts van die Ameland dik 200 jaar geleden in de greep had. 

Lees hier meer over Verhalenavond.

Aanbevolen post

Hidde Kat wandeling door Hollum